Biologiset näytteet

Biologisten näytteiden analysointi onnistuu myymillämme laitteilla kätevästi! Asiantuntijamme auttavat mielellään sinua valitsemaan oikean analysaattorin.

Moni ei välttämättä ensimmäisenä ajattelisi, että elektronimikroskooppeja voitaisiin hyödyntää biologisten näytteiden, kuten solujen, kasvien, lääkkeiden tai muiden mikro-organismien tutkimukseen. Tämä on väärä olettamus, sillä elektronimikroskooppeja hyödynnetään varsin laajasti erilaisissa biologisissa tutkimuskohteissa, aina lääkkeiden valmistuksesta kasvien ja eläinten biologian tutkimukseen.

Elektronimikroskoopit ovat siis varsin monipuolisia työkaluja, joilla voidaan kuvata lähes mitä vaan mikä mikroskoopin kammioon saadaan mahtumaan. Biologisten näytteiden kanssa on kuitenkin huomattava niiden erityislaatuisuus koviin ja ei eloperäisiin materiaaleihin nähden. Biologiset näytteet voivat olla hyvinkin herkkiä tuhoutumaan elektronisäteen alla ja kun tämän päälle lisätään korkea vakuumi, voi näytteen tuhoutuminen olla enemmän kuin todennäköistä. Kuitenkin nykyaikaisissa elektronimikroskoopeissa on mahdollista optimoida monia eri parametrejä sekä nostaa kammion painetta, jolloin herkimpienkin näytteiden kuvaaminen on mahdollista.

Biologisten näytteiden analysointiin ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa elektronimikroskooppia vaan elektronimikroskoopin tyyppi määräytyy näytteiden vaatimusten mukaisesti. Perinteisessä kuvantamisessa voidaan hyödyntää joko termiseen elektronilähteeseen perustuvaa elektronimikroskooppia tai sitten paremman resoluution omaavaa kenttäemissioelektronimikroskooppia. Valintaan vaikuttaa vahvasti tutkittavien rakenteiden koko. Biologisten näytteiden kanssa voidaan hyödyntää myös huippulaadukkaita kenttäemissioelektronimikroskooppeihin pohjautuvia FIB-SEM laitteistoja, jotka mahdollistavat muunmuassa näytteiden kolmiulotteisen tutkimuksen.

Me Finfocuksella tuomme maahan ja myymme Tescanin elektronimikroskooppeja sekä eri laitevalmistajien EDS-analysaattoreita. Mikäli näille laitteille on tarvetta, esimerkiksi biologisten näytteiden analysoinnissa, niin Finfocuksen asiantuntijat auttavat mielellään.

Tuotteet

Finfocus Instruments Oy tuo maahan, myy ja huoltaa laitteita metallien, muiden materiaalien ja maaperän analysointiin, mittaamiseen, tutkimiseen sekä näytteiden käsittelyyn. Laitetoimitukseen sisältyy aina käyttökoulutus.

Finfocus Instruments Oy

Hiomotie 32
00380 Helsinki
info@finfocus.fi
010 328 9980

 

luotettava kumppani logo

tescan logo nenovision logo

quorum logo

metkon logo

 

 

Copyright © 2024 Finfocus Instruments Oy