Asbestin analysointi

Asbestin analysointi onnistuu myymillämme laitteilla kätevästi! Asiantuntijamme auttavat mielellään sinua valitsemaan oikean analysaattorin.

Asbesti on mineraali, joka esiintyy luonnossa normaalisti kiintokalliossa. Asbesti on monille tuttu, useimmiten hieman negatiivissävytteisenä kun puhutaan rakennusmateriaaleista tai mahdollisista kotitalon remonteista.

Asbestia on hyödynnetty rakennusmateriaalina 1920 luvulta aina vuoteen 1994, jolloin se kiellettiin kokonaan Suomessa. Tätä ennen valmistuneissa taloissa mitä todennäköisimmin jossakin vaiheessa rakentamista, on hyödynnetty asbestipitoista rakennusainesta. Asbestia voi löytyä mistä tahansa huoneiston tilasta, mutta erityisesti sitä on hyödynnetty varsinkin sen palonkestävyyden takia rakennusten yleisissä tiloissa, kuten keittiöissä sekä kylpyhuoneissa. Mikäli rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994 ja siinä suunnitellaan remontteja tai purkua, niin asbestikartoitus tulee olla suoritettuna.

Asbestimineraaleja on olemassa kuutta erilaista: krysoliitti, aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti sekä tremoliitti. Asbestimineraalit ovat kuitumaisia sekä erittäin pieniä, mikä osaltaan myös vaikeuttaa niiden havaitsemista. Asbestikuitujen analysointi suoritetaankin yleisesti elektronimikroskoopeilla (SEM, Scanning Electron Microscope) ja niiden yhteyteen asennetuilla energiadispersiivisillä spektrometreillä (EDS, Energy Dispersive Spectrometry). Näiden avulla pystytään havaitsemaan mikrometrien kokoiset asbestikuitukimput visuaalisesti ja asbestimateriaali pystytään varmistamaan EDS-analyysin avulla.

Me Finfocuksella tuomme maahan ja myymme Tescanin elektronimikroskooppeja sekä eri laitevalmistajien EDS-analysaattoreita. Mikäli näille laitteille on tarvetta, esimerkiksi asbestianalyysissä, niin Finfocuksen asiantuntijat auttavat mielellään.

Tuotteet

Finfocus Instruments Oy tuo maahan, myy ja huoltaa laitteita metallien, muiden materiaalien ja maaperän analysointiin, mittaamiseen, tutkimiseen sekä näytteiden käsittelyyn. Laitetoimitukseen sisältyy aina käyttökoulutus.

Finfocus Instruments Oy

Hiomotie 32
00380 Helsinki
info@finfocus.fi
010 328 9980

 

luotettava kumppani logo

tescan logo nenovision logo

quorum logo

metkon logo

 

 

Copyright © 2024 Finfocus Instruments Oy