Geologiset näytteet

Geologisten näytteiden analysointi onnistuu myymillämme laitteilla kätevästi! Asiantuntijamme auttavat mielellään sinua valitsemaan oikean analysaattorin.

Geologisella tutkimuksella tarkoitetaan maaperän tutkimusta, jossa maan rakennetta ja sen kehitystä tutkitaan erilaisten kivimateriaalien avulla. Kivimateriaalit lajitellaan omiin ryhmiinsä niiden koostumuksen, eli niistä löytyvien mineraalien perusteella. Mineraalien tutkimuksessa hyödynnetään mineraalien kiderakennetta ja niiden alkuainekoostumusta.

Elektronimikroskoopin (SEM) avulla yhdestä geologisesta näytteestä saadaan useita eri signaaleja analyysin aikana ja näiden signaalien avulla voidaan tutkia rakenteen monimuotoisuutta. Sekundaarielektronien avulla voidaan tarkastella erityisesti näytteen pintaa, sillä elektronisignaali ei pääse tulemaan juuri pintaa syvemmältä. Sekundääri elektronien (SE) avulla voidaankin havainnoida näytteen tai yksittäisen mineraalin kiderakennetta ja pinnanmuotoja. Takaisin sirronneiden (BSE) avulla voidaan tarkemmin karakterisoida, millaisia mineraaleja näytteen eri alueilla on olemassa. BSE signaali on herkempi alkuaineiden eroille ja raskaammat alkuaineet pystytään erottaamaan keveämmistä signaalin perusteella. BSE signaali tulee myös huomattavasti syvemmältä, jolloin analyysi ei ole täysi pintaselektiivinen.

Visuaalisten havaintojen lisäksi, elektronimikroskoopit ovat useimmiten varusteltu myös EDS-detektorilla. EDS-detektori havaitsee näytteestä tulevan, jokaiselle alkuaineelle ominaisen, karakteristisen, röntgensäteilyn. EDS-detektorin avulla voidaan analysoida geologisen näytteen yksittäisiä mineraaleja tai suurempia mineraaliryppäitä ja tunnistaa tarkasti mineraalien tyyppi.

Perinteinen elektronimikroskooppi (SEM) voi jo sellaisenaan olla erittäin informatiivinen työkalu geologisten näytteiden kanssa, mutta saatavilla on myös geologiseen tutkimukseen suoraan suunnattu erikoisinstrumentti, TIMA (Tescan Integrated Mineral Analyzer). Laitteisto pohjautuu normaaliin kenttäemissioelektronimikroskooppiin, mutta siihen on asennettu useampia EDS-detektoreja ja se hyödyntää geologisten näytteiden analysointiin suunniteltua ohjelmistoa.

Me Finfocuksella tuomme maahan ja myymme Tescanin elektronimikroskooppeja sekä eri laitevalmistajien EDS-analysaattoreita. Mikäli näille laitteille on tarvetta, esimerkiksi geologisten näytteiden kanssa, niin Finfocuksen asiantuntijat auttavat mielellään.

Tuotteet

Finfocus Instruments Oy tuo maahan, myy ja huoltaa laitteita metallien, muiden materiaalien ja maaperän analysointiin, mittaamiseen, tutkimiseen sekä näytteiden käsittelyyn. Laitetoimitukseen sisältyy aina käyttökoulutus.

Finfocus Instruments Oy

Hiomotie 32
00380 Helsinki
info@finfocus.fi
010 328 9980

 

luotettava kumppani logo

tescan logo nenovision logo

quorum logo

metkon logo

 

 

Copyright © 2024 Finfocus Instruments Oy