OES-analysaattori

OES-analysaattori soveltuu metalliseoksen kokonaisanalyysiin.

Hitachin Optisilla EmissioSpektrometreillä eli OES-analysaattoreilla saadaan mitattua metalliseoksen tarkka kokonaisanalyysi. Muiden seosaineiden lisäksi saadaan analysoitua myös hiilen (C), rikin (S), fosforin (P), boorin (B) ja typen (N) pitoisuudet. Pöytä- ja lattiamallisissa Foundry-Mastereissa on avoin mittauspöytä, johon mahtuu suurikin kappale analysoitavaksi. Liikuteltavassa PMI-Masterissa laitteen mukana kulkee kärryssä myös kaasupullo (Ar), jota käytetään mittauspolton suojakaasuna.

XRF- ja LIBS-analysaattorit ovat erittäin käyttökelpoisia työkaluja monissa mittauskohteissa, mutta niillä on kuitenkin joitain rajoituksia. OES-analysaattorit pystyvät useimmiten ratkaisemaan metalliseosten analyyseihin liittyvät ongelmat.

  

Ota yhteyttä ja kysy lisää

  

Lue lisää, minkä alkuaineiden analyysit onnistuvat OES:llä, mutta eivät kannettavalla XRF:llä eikä LIBS:llä.


Lue lisää

Foundry-Master Pro2
OES-analysaattori

 • Lattiamallinen
 • Alhaiset määritysrajat
 • Vaativaan käyttöön

 

Pro2 on suunniteltu valimoille, terästehtaille ja tutkimuslaitoksille. Erittäin hyvä pitkän ajan stabiilisuus ja analyysitarkkuus. Myös alhaiset typpimääritykset. Uusi SpArcfire-analyysiohjelmisto.

Lataa esite

FM Expert
OES-analysaattori

 • Poytä-/lattiamallinen
 • Alhaiset määritysrajat
 • Typen analyysi (>100ppm)

Expert on Hitachin uusin OES-analysaattori. Erittäin hyvä pitkän ajan stabiilisuus ja analyysitarkkuus. Myös typpimääritykset teräksistä. Uusi SpArcfire-analyysiohjelmisto.

Foundry-Master Optimum
OES-analysaattori

 • Pöytämallinen valimoille ja laaduntarkastukseen
 • Typen analyysi Duplexista

Optimumiin voidaan kalibroida useat yleisimmät metalliseokset: Fe-, Al-, Cu-, Ni-, Co-, Mg-, Ti- ja Zn-pohjaiset seokset. Tarkka hiilen analyysi teräksistä ja valuraudoista.

Lataa esite

PMI-Master Smart
OES-analysaattori

 • Liikuteltava laite
 • Eri mittapää-vaihtoehtoja
 • Myös hiilen analyysi

 
Markkinoiden pienikokoisin OES-analysaattori, jolla myös hiilen matalat pitoisuudet (<0,03%) voidaan analysoida, eli erotella esim. 304L ja 316L tavallisista 304/316-laaduista.

Lataa esite
Soita 010 328 9980 ja kysy lisää Pyydä demo tai jätä yhteydenottopyyntö


Mitä alkuaineita voit analysoida metallinäytteestä OES-analysaattorilla, mutta et XRF:llä etkä LIBS:llä?

Yksi tärkeimmistä OES-analysaattoreilla analysoitavista alkuaineista on hiili (C) teräksestä. Sen analysoiminen ei onnistu kannettavalla XRF-analysaattorilla ja LIBSillä se onnistuu vain rajallisesti. Hiilen pitoisuus vaikuttaa teräksen hitsattavuuteen. Esimerkiksi haponkestävän 316 teräksen hiilipitoisuus on yli 0,03%. Vastaavan matalahiilisen teräksen 316L hiilipitoisuus pitää olla alle 0,03%. Mainittu hiilipitoisuus pystytään analysoimaan myös kenttäolosuhteissa luotettavasti liikuteltavalla OES-analysaattorilla PMI-Master Smart.

Rikin (S) ja fosforin (P) pitoisuudet ovat teräksissä yleensä alle 0,03-0,04%. Näin pieniä pitoisuuksia ei XRF- eikä LIBS-analysaattoreilla voi analysoida luotettavasti. Kannettavilla XRF-analysaattoreilla saa mainitut pitoisuustasot analysoitua, jos mitattava näytepinta on erittäin puhdas ja käytetään huomattavan pitkää mittausaikaa. On siis mahdollisuus, että analyysitulokset eivät ole aina luotettavia. OES-analysaattoreilla pienetkin S ja P pitoisuudet saadaan analysoitua luotettavasti ja nopeasti.

Boorin pitoisuudet ovat teräksissä usein erittäin matalia (< 0,01%), mutta ne saadaan analysoitua OES-analysaattoreilla. Samoin beryllium (Be), joka ei ole XRF:n mittausalueella, saadaan analysoitua tarkasti OES-analysaattorilla esimerkiksi berylliumkupareista (CuBe).

Magnesium (Mg) on haastava alkuaine XRF:lle heikon signaalinsa takia. Tästä syystä alle 0,1-0,2% magnesiumin pitoisuudet ovat hankalasti mittavia XRF-analysaattoreilla, samoin kuin LIBS-analysaattoreilla. OES-tekniikalla matalienkin magnesiuminpitoisuuksien analysoiminen esimerkiksi alumiiniseoksista onnistuu erittäin tarkasti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää