XRF - kannettavat

Kannettavia XRF-analysaattoreita käytetään materiaalien tunnistukseen (esim. PMI), nopeaan alkuaineanalyysiin, romu- ja kierrätysmetallien lajitteluun, malminetsintään ja maaperän raskasmetallien kartoittamiseen.


Lue lisää

X-MET8000 Smart
XRF-analysaattori

 • Tehokas peruslaite
 • Alkuaineet K – U
 • Röntgenputki 40 kV

Smart on perustyökalu, jolla saa kaikki raskaat alkuaineet nopeasti analysoitua (Ei Mg, Al, Si). Metallilaatujen tunnistus onnistuu luotettavasti laajan tunnistuskirjaston avulla.

Lataa esite

X-MET8000 Optimum
XRF-analysaattori

 • Kaikille metallilaaduille
 • Alkuaineet Mg – U
 • Röntgenputki 40 tai 50 kV

Optimumilla saa analysoitua myös alkuaineet Mg, Al ja Si, jolloin Al- ja Mg-seosten analysointi helpottuu, sekä mm. määritettyä piin (Si) teräksissä. Soveltuu hyvin pinnoitteiden määrän/paksuuden mittaamiseen.

Lataa esite

X-MET8000 Expert
XRF-analysaattori

 • Monipuolisin XRF
 • Alkuaineet Mg – U
 • Röntgenputki 50 kV

Expert analysoi kattavan valikoiman alkuaineita. Se voidaan kalibroida sovelluskohtaisesti, omilla näytesarjoilla, jolloin analyysitarkkuus saadaan optimoitua. Expertillä voi analysoida luotettavasti myös matalia pitoisuuksia (<0.1-0.2%). Vakiona kamera mittauskohtaan tähtäämiseen.

Lataa esite

X-MET8000 Geo - Soil
XRF-analysaattori

 • Maaperänäytteille
 • PIMA-mittauksiin
 • Röntgenputki 50 kV

Maaperän raskasmetalli-määrityksiin (mm. V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb). Erittäin luotettava ja stabiili laite vaativiin kenttämittauksiin. GPS:llä talteen mittauskohdan koordinaatit ja tulosten tallennus suoraan pilveen.

Lataa esite

X-MET8000 Geo - Soil/Mining XRF-analysaattori

 • Malminetsintään
 • Malmien analysointiin
 • Röntgenputki 50 kV

Kattava valikoima alkuaineita kalibroituna valmiiksi, myös Mg, Al, Si. Tulokset saadaan myös suoraan oksidimuodossa. GPS:llä talteen mittauskohdan koordinaatit ja tulosten tallennus suoraan pilveen.

Lataa esite

X-MET8000 CG (RoHS)
XRF-analysaattori

 • RoHS-mittauksiin
 • Cd, Cr, Pb, Hg, As analyysi
 • Kamera tähtäykseen

Kalibroitu valmiiksi RoHS-direktiivissä määriteltyjen alkuaineiden mittaukseen. Valmiit hyväksymis/hylkäysrajat värikoodeineen helpottavat tulokset tulkintaa. Kameran avulla voi tähdätä tarkasti mittauskohtaan.

Lataa esite
Soita 010 328 9980 ja kysy lisää Pyydä demo tai jätä yhteydenottopyyntö

X-MET8000 Smart, Optimum ja Expert soveltuvat metalliseosten ja monien muiden materiaalien koostumuksen analysointiin, sekä myös nestemäisten ja jauhemaisten näytteiden analysointiin. Laitteet voidaan kalibroida lähes mihin tahansa sovellukseen analysoimaan alkuaineiden koostumuksia eri materiaaleissa.

X-MET8000 Geo on suunniteltu maaperänäytteiden (Soil) ja kaivos-/malminäytteiden (Mining) analysointiin.

X-MET8000 CG on RoHS-mittauksiin soveltuva laitemalli, johon on valmiiksi ohjelmoitu RoHS-direktiivin raja-arvot haitallisille alkuaineille Pb, Cd, Hg, Br ja Cr.