RoHS-analyysit

Elektroniikka-, muovi- ja metalliosien tarkastus on kannettavalla X-MET analysaattorilla nopeaa ja helppoa. Laite on valmiiksi kalibroitu RoHS-direktiivissä määriteltyjen, kiellettyjen alkuaineiden (Cd, Hg, Pb, Cr ja Br) mittauksiin.

Valmiit hyväksymis- ja hylkäysrajat sekä värikoodit helpottavat tulosten tulkintaa. Kameran avulla voi tähdätä tarkasti mittauskohtaan.

Tulosruudulla näkyy selkeästi onko alkuaineen pitoisuus alle RoHS-direktiivin hyväksymisrajan (vihreä väri) vai onko alkuainetta yli hylkäysrajan (punainen varoitus). Jos pitoisuus on hyväksymisrajan tuntumassa, laite ohjaa käyttäjää keltaisella värillä tekemään lisätutkimuksia mitatusta komponentista ja varmistamaan sen kelpoisuuden.

Samalla laitteella voidaan analysoida ja tunnistaa myös monia muita materiaaleja, esimerkiksi metalliseosten alkuainepitoisuudet ja kauppalaadut (ks. PMI & Materiaalin tunnistus).

X-MET8000 CG (RoHS)
XRF-analysaattori

  • RoHS-mittauksiin
  • Cd, Cr, Pb, Hg, As analyysi
  • Kamera tähtäykseen

Kalibroitu valmiiksi RoHS-direktiivissä määriteltyjen alkuaineiden mittaukseen. Valmiit hyväksymis-/hylkäysrajat värikoodeineen helpottavat tulokset tulkintaa. Kameran avulla voi tähdätä tarkasti mittauskohtaan.

Lataa esite
Soita 010 328 9980 ja kysy lisää Pyydä demo tai jätä yhteydenottopyyntö