Kaivos- ja malmianalyysitX-MET analysoi ja luokittelee kairasydämet, soijanäytteet, maa-ainekset ja malminäytteet luotettavasti. Mittauksen voi tehdä suoraan näytteen pinnalta, muovipussin läpi tai näytekupissa. Laitteessa on valmiina optimoidut mittausohjelmat sekä pienille pitoisuuksille (Soil-ohjelma) että suuremmille pitoisuuksille (Mining-ohjelma). Lisäksi X-METiin voi tehdä itse omia, mittaustarkkuutta parantavia sovelluskohtaisia (empiirisiä) kalibrointeja.

Laitteeseen saa integroidun kameran, jonka avulla voi valita mittauskohdan tarkasti ja helposti. Kaikki tulokset tallentuvat automaattisesti sekä laitteeseen että haluttaessa myös pilvipalveluun. Tällöin kentällä tehtävät mittaustulokset ovat luettavissa heti myös tietokoneelta missä vain.

X-MET8000 Geo - Soil
XRF-analysaattori

  • Maaperänäytteille
  • PIMA-mittauksiin
  • Röntgenputki 50 kV

Maaperän raskasmetalli-määrityksiin (mm. V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb). Erittäin luotettava ja stabiili laite vaativiin kenttämittauksiin. GPS:llä talteen mittauskohdan koordinaatit ja tulosten tallennus suoraan pilveen.

Lataa esite

X-MET8000 Geo - Soil/Mining XRF-analysaattori

  • Malminetsintään
  • Malmien analysointiin
  • Röntgenputki 50 kV

Kattava valikoima alkuaineita kalibroituna valmiiksi, myös Mg, Al, Si. Tulokset saadaan myös suoraan oksidimuodossa. GPS:llä talteen mittauskohdan koordinaatit ja tulosten tallennus suoraan pilveen.

Lataa esite
Soita 010 328 9980 ja kysy lisää Pyydä demo tai jätä yhteydenottopyyntö