Analysaattori ja Alkuaineanalyysi

Suodata tuotteita:

Alkuaineanalyysi määrittää jauhemaisten, nestemäisten ja kiinteiden materiaalien alkuainekoostumuksia

XRF-, OES- ja LIBS-analysaattoreilla on kaikilla omat käyttökohteensa ja vahvuutensa. XRF-analysaattori soveltuu hyvin kaiken tyyppisten materiaalien koostumuksen analysointiin, kun taas OES- ja LIBS-analysaattori puolestaan analysoi vain kiinteitä metalliseoksia. Analysoitavien alkuaineiden määrä on kattava, analyysilla saadaan tyypillisesti 10-25 alkuainetta määritettyä samanaikaisesti.


Lue lisää

X-MET8000 Smart
XRF-analysaattori

 • Tehokas peruslaite
 • Alkuaineet K – U
 • Röntgenputki 40 kV

Smart on perustyökalu, jolla saa kaikki raskaat alkuaineet nopeasti analysoitua (Ei Mg, Al, Si). Metallilaatujen tunnistus onnistuu luotettavasti laajan tunnistuskirjaston avulla.

Lataa esite

VULCAN Expert
Laser/LIBS-analysaattori

 • Kaikille metallilaaduille
 • Nopea mittaus: 1 sekunti
 • Ei röntgensäteilyä

Expertiin on kalibroitu kaikki yleisimmät metalliseokset: teräkset (matalaseosteiset, rst, haponkestävä, korkeaseosteiset ym), nikkeliseokset, kuparit/messingit/pronssit, Co-, Pb-, Sn- ja Ti-seokset, sekä Al ja Mg-seokset. Lisäksi muiden seostyyppien tunnistus.

Lataa esite

X-MET8000 Optimum
XRF-analysaattori

 • Kaikille metallilaaduille
 • Alkuaineet Mg – U
 • Röntgenputki 40 tai 50 kV

Optimumilla saa analysoitua myös alkuaineet Mg, Al ja Si, jolloin Al- ja Mg-seosten analysointi helpottuu, sekä mm. määritettyä piin (Si) teräksissä. Soveltuu hyvin pinnoitteiden määrän/paksuuden mittaamiseen.

Lataa esite

X-MET8000 Expert
XRF-analysaattori

 • Monipuolisin XRF
 • Alkuaineet Mg – U
 • Röntgenputki 50 kV

Expert analysoi kattavan valikoiman alkuaineita. Se voidaan kalibroida sovelluskohtaisesti, omilla näytesarjoilla, jolloin analyysitarkkuus saadaan optimoitua. Expertillä voi analysoida luotettavasti myös matalia pitoisuuksia (<0.1-0.2%). Vakiona kamera mittauskohtaan tähtäämiseen.

Lataa esite

X-MET8000 Geo - Soil
XRF-analysaattori

 • Maaperänäytteille
 • PIMA-mittauksiin
 • Röntgenputki 50 kV

Maaperän raskasmetalli-määrityksiin (mm. V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb). Erittäin luotettava ja stabiili laite vaativiin kenttämittauksiin. GPS:llä talteen mittauskohdan koordinaatit ja tulosten tallennus suoraan pilveen.

Lataa esite

X-MET8000 Geo - Soil/Mining XRF-analysaattori

 • Malminetsintään
 • Malmien analysointiin
 • Röntgenputki 50 kV

Kattava valikoima alkuaineita kalibroituna valmiiksi, myös Mg, Al, Si. Tulokset saadaan myös suoraan oksidimuodossa. GPS:llä talteen mittauskohdan koordinaatit ja tulosten tallennus suoraan pilveen.

Lataa esite

X-MET8000 CG (RoHS)
XRF-analysaattori

 • RoHS-mittauksiin
 • Cd, Cr, Pb, Hg, As analyysi
 • Kamera tähtäykseen

Kalibroitu valmiiksi RoHS-direktiivissä määriteltyjen alkuaineiden mittaukseen. Valmiit hyväksymis/hylkäysrajat värikoodeineen helpottavat tulokset tulkintaa. Kameran avulla voi tähdätä tarkasti mittauskohtaan.

Lataa esite

VULCAN Smart
Laser/LIBS-analysaattori

 • Teräksille ja nikkeleille
 • Nopea mittaus: 1 sekunti
 • Ei röntgensäteilyä

Smartiin on kalibroitu teräkset (matalaseosteiset, rst, haponkestävä, korkeaseosteiset ym) ja nikkeliseokset. Optiona saatavilla kuparit/messingit/pronssit sekä Co-, Pb-, Sn- ja Ti-seokset. Lisäksi muiden seostyyppien tunnistus, mutta ei Mg- ja Al-seoksia.

Lataa esite

Foundry-Master Pro2
OES-analysaattori

 • Lattiamallinen
 • Alhaiset määritysrajat
 • Vaativaan käyttöön

 

Pro2 on suunniteltu valimoille, terästehtaille ja tutkimuslaitoksille. Erittäin hyvä pitkän ajan stabiilisuus ja analyysitarkkuus. Myös alhaiset typpimääritykset. Uusi SpArcfire-analyysiohjelmisto.

Lataa esite

Foundry-Master Optimum
OES-analysaattori

 • Pöytämallinen valimoille ja laaduntarkastukseen
 • Typen analyysi Duplexista

Optimumiin voidaan kalibroida useat yleisimmät metalliseokset: Fe-, Al-, Cu-, Ni-, Co-, Mg-, Ti- ja Zn-pohjaiset seokset. Tarkka hiilen analyysi teräksistä ja valuraudoista.

Lataa esite

PMI-Master Smart
OES-analysaattori

 • Liikuteltava laite
 • Eri mittapää-vaihtoehtoja
 • Myös hiilen analyysi

 
Markkinoiden pienikokoisin OES-analysaattori, jolla myös hiilen matalat pitoisuudet (<0,03%) voidaan analysoida, eli erotella esim. 304L ja 316L tavallisista 304/316-laaduista.

Lataa esite

FM Expert
OES-analysaattori

 • Poytä-/lattiamallinen
 • Alhaiset määritysrajat
 • Typen analyysi (>100ppm)

Expert on Hitachin uusin OES-analysaattori. Erittäin hyvä pitkän ajan stabiilisuus ja analyysitarkkuus. Myös typpimääritykset teräksistä. Uusi SpArcfire-analyysiohjelmisto.

Lab-X5000
XRF-analysaattori

 • Alkuainealue Mg - U
 • 1 näyte kerrallaan
 • Kosketusnäyttö

Erittäin helppo käyttää rutiinimittauksiin. Luotettava ja hyvä pitkän ajan stabiilisuus.

Lab-X5000:lla voi tehdä mittauksia standardien ASTM D4294, ISO 8754 ja ISO 20847 mukaisesti.

X-Supreme
XRF-analysaattori

 • Alkuainealue Na - U
 • 10 näytteen näytetarjotin
 • Windows käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen, luotettava ja monipuolinen XRF-analysaattori moniin käyttökohteisiin.

X-Supremelle voi tehdä mittauksia standardien ASTM D4294, ISO8754, ISO20847 ja ISO13032 mukaisesti.

X-Strata920
pinnoitteiden mittaamiseen

 • Alkuainealue Ti – U / Al - U
 • Pöytä kiinteä tai moottoroitu


Max näytekoko 270 x 500 x 150 mm

FT110A
pinnoitteiden mittaamiseen

 • Alkuainealue Ti – U
 • Pöytä kiinteä tai moottoroitu

Max näytekoko 500 x 400 x 150 mm

FT150
pinnoitteiden mittaamiseen

 • Alkuainealue Al – U
 • SDD detektori
 • suurille näytteille

Erittäin suuri mittauskammio, näytteen max koko 600 x 600 x 20 mm. Täysin moottoroitu mittauspöytä.

Soita 010 328 9980 ja kysy lisää Pyydä demo tai jätä yhteydenottopyyntö

Alkuaineanalyysi laadukkailla laitteilla

 

XRF-analysaattorit

X-MET -sarjan analysaattorit ovat kannettavia ja kenttäkäyttöisiä, mutta soveltuvat myös pöytämallisina laboratoriokäyttöön ja tuotannon laadunvalvontaan. Mittausalue kattaa alkuaineet Magnesiumista (Mg) Uraaniin (U).  Pöytämallisella X-Supremella voidaan suorittaa alkuaineanalyysi Natriumista alkaen.

Ohuiden, mikrometriluokkaa olevien pinnoitteiden paksuuden mittaukseen XRF-analysaattorit soveltuvat erittäin hyvin. X-Strata ja FT-sarjan laitteet ovat usein käytössä myös monikerrospinnoitteiden paksuuden määrityksessä.

XRF-analysaattoreiden (X-Ray Fluorescence) toiminta perustuu röntgensäteilyyn, joka kapeana keilana kohdistetaan mittauskohteeseen. Säteilyn vaikutuksesta alkuaineiden atomien elektronikuorilla elektronit siirtyvät kuorelta toiselle ja samalla emittoituu atomille ominaista fluoresenssisäteilyä, jonka ilmaisin (eli detektori) tunnistaa. Menetelmää kutsutaan tästä syystä energiadispersiiviseksi röntgenfluoresenssiksi (EDXRF).

Piirros XRF-analysaattorin toiminnasta

 

OES-analysaattorit

Pöytä- ja lattiamallisilla OES-analysaattoreilla saadaan analysoitua tarkasti kaikki tärkeät seos- ja haitta-aineet, myös hiili, rikki, fosfori, boori ja typpi, joita ei XRF- ja LIBS-tekniikoilla saa analysoitua. Myös liikuteltavat OES-laitteet ovat laajasti käytössä metalliosien analysoinnissa ja koostumuksen varmistuksessa erityisesti niiden hiilianalyysin tarkkuuden takia.

OES-menetelmässä poltetaan hitsauksen tapaan katkottua valokaarta mittapään elektrodin ja analysoitavan pinnan välillä. Valokaaren avulla saadaan muodostettua plasma. Valokaaren valo ohjataan spektrometriin, joka hajottaa valon alkuaineille ominaisiksi aallonpitoisuuksiksi. Alkuaineanalyysi määrittää kunkin alkuaineen pitoisuuden detektoriin tulevan aallonpituussignaalin voimakkuuden mukaan.

Miten OES-analysaattori toimii

 

LIBS-analysaattorit

Uusi LIBS-tekniikka (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) on samankaltainen OES-tekniikan kanssa, mutta LIBS-laitteissa plasma muodostetaan laserin avulla. Analysaattorissa on valmiit tehdaskalibroinnit kaikille yleisimmille metalliseoksille. Mittaus on erittäin nopea, vain 1-2 sekuntia, mikä on etu kun mitattavia osia ja kappaleita on paljon. Toinen etu LIBS-laitteilla on se, että niiden käyttäjät eivät tarvitse XRF:n tapaan säteilylaitteiden lupaa.

VULCAN LIBS-analysaattoreiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet kiihtyvällä vauhdilla viime vuosien aikana. Metallitehtaiden ja konepajojen laadunvarmistuksessa ja varastolaatujen tarkastuksessa, sekä kierrätysmetallilaatujen luokittelussa VULCANin nopeus, luotettavuus ja analyysitarkkuus ovat keränneet käyttäjiltä kiitosta.

LIBS-analysaattorin toimintaperiaate