X-MET 7000/7500X-MET 7000


Edullinen peruslaite nopeaan lajitteluun, analysointiin ja materiaalien tunnistukseen.

X-MET 7500

Sarjan huippumalli, jossa on SDD-detektori. Sen avulla saadaan analysoitua myös ns. kevyet alkuaineet (Mg, Al, Si, P, S).

LAITTEIDEN OMINAISUUKSIA...Malminetsintä ja malminäytteiden analysointi

Kairasydänten, soijanäytteiden, maa-aineksien ja malminäytteiden analysointi ja luokittelu tapahtuu X-METillä luotettavasti, joko suoraan näytteen pinnalta, muovipussin läpi tai näytekuppiin valmistettuna. Optimoidut mittausohjelmat sekä pienemmille pitoisuuksille (Soil-ohjelma) että suuremmille pitoisuuksille (Mining-ohjelma) ovat laitteessa valmiina ja lisäksi sovelluskohtaiset (empiiriset) kalibroinnit antavat mahdollisuuden omiin kalibrointeihin, jotka  parantavat mittaustarkkuutta huomattavasti.

Lataa esite ja lue lisää...


Maaperän raskasmetallinen analysointi

Pilaantuneista maa-alueista voidaan analysoida yleiset PIMA-asetuksen mukaiset alkuaineiden pitoisuudet: As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, V, Zn,... ja paljon muita. X-METin rakenne on tiivis ja se soveltuu hyvin kosteaan ja pölyiseen kenttäkäyttöön.

Mittausohjelma raskasmetalleille on laitteessa vakiona, joten X-MET on heti valmiina maaperämittauksiin.

Lataa esite ja lue lisää...Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset lisää tietoa. Kerromme mielellämme X-MET analysaattoreiden soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin !